1. Home
  2. มวย
  3. มวยไทย กฎกติกา การแข่งขัน ศึกของสังเวียนนักเล่นมวยที่ต้องรู้
0

มวยไทย กฎกติกา การแข่งขัน ศึกของสังเวียนนักเล่นมวยที่ต้องรู้

มวยไทย กฎกติกา การแข่งขัน  ศึกของสังเวียนนักเล่นมวยที่ต้องรู้
0
0

กีฬามวยไทย เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและมีกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังคงเกาะติดขอบสนามและแวะเวียนไปที่สังเวียนนักชกอยู่เป็นประจำซึ่งในบ้านเราเวทีมวยยอดนิยมมีมากมายหลากหลายแห่งแต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชดำเนิน ซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ย่อมมีกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและง่ายต่อการตัดสิน มวยไทย กฎกติกา การแข่งขัน ก็เช่นกันเพื่อให้เราเข้าใจกีฬาประเภทนี้มากขึ้นเราไปดูรายละเอียดของเรื่องนี้กัน
กติกาการแข่งขันมวยไทย
กฎกติกาในการตัดสินในการให้คะแนนมวยไทยสมัครเล่นมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.) การให้คะแนนการชก อวัยวะที่ใช้ในการต่อสู้คือ หมัด เท้า เข่า ศอก
• การชกที่จะได้คะแนนในแต่ละยกผู้ตัดสินจะคิดคะแนนให้แก่นักมวยแต่ละคนตามจำนวนการชกที่ถูกต้องตามแบบฉบับมวยไทย ผลการชกที่จะไม่ได้คะแนนมีดังนี้
o การชกที่ละเมิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง
o การชกถูกแขนขาของคู่แข่งขันซึ่งเป็นลักษณะที่คู่แข่งขันพึงกระทำเพื่อป้องกันตัวเองจากอาวุธของคู่แข่งขัน
o การปล้อยอาวุธที่ไม่มีน้ำหนักหรือแรงสูงจากร่างกาย

2.) ชนิดของการตัดสิน
• ชนะโดยการน็อคเอาท์หรือที่เราเรียกว่าชนะน็อค ในกรณีนี้คู่แข่งขันเกิดการล้มและไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ภายใน 10 วินาทีไทยภูเขาแข่งขันเป็นผู้ชนะน็อคเอาท์
• การชนะโดยคะแนน หมายถึงเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการตัดสินเสียงข้างมากของผู้ตัดสินเป็นผู้ชนะถ้าหากคู่แข่งขันทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บหรือถูกนับ 10 พร้อมกันและไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ผู้ตัดสินต้องรวมคะแนนที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนทำไว้จนถึงเวลาที่การแข่งขันได้หยุดลงและผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ
• ชนะโดยผู้ชี้ขาดสั่งยุติการแข่งขันซึ่งเกิดจาก 2 กรณีคือ
o คู่แข่งขันมีฝีมืออ่อนกว่ามากเมื่อผู้ชี้ขาดเห็นว่าผู้แข่งขันคนหนึ่งมีฝีมืออ่อนกว่ามากๆหรือถูกชกมากไปต้องยุติการแข่งขันและให้คู่แข่งขันเป็นผู้ชนะ
o มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยจากคู่แข่งขันคู่หนึ่งมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มากพอที่จะแข่งขันต่อไปได้เนื่องจากการได้รับการบาดเจ็บจากการชกหรืออาจจะด้วยเหตุทางการอื่นๆจนทำให้ต้องยุติการแข่งขันและให้ผู้แข่งขันเป็นผู้ชนะทั้งนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชี้ขาดซึ่งอาจจะมีการปรึกษาหารือกับทีมแพทย์และท้ายที่สุดผู้ชี้ขาดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
• การชนะโดยถอนตัวหมายถึงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันถอนตัวจากการแข่งขันด้วยความสมัครใจอันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บหรือเหตุอื่นใดไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในทันทีหลังจากหยุดพักระหว่างยกให้คู่เข้าแข่งขันของเขาเป็นผู้ชนะไป

3.) การให้คะแนน
• แต่ละยกมี 20 คะแนนและเมื่อสิ้นสุดลงผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนดีกว่า มีทักษะดีกว่า จะได้ 20 คะแนน และผู้เข้าแข่งขันที่มีทักษะลดลงไปตามสัดส่วน ก็จะได้คะแนนลดลงไปแต่ถ้าหากสองฝ่ายชกได้ดีเท่ากันจะได้คนละ 20 คะแนน
• เกณฑ์การคิดคะแนนให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้คือ 1 คะแนนสำหรับอาวุธที่กระทำถูกต้อง 1 อาวุธ
• เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงทาได้ให้คะแนนแต่ละยุคตามเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 และผู้ตัดสินพบว่าคะแนนของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายเท่ากันจะต้องพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันให้ผู้แข่งขันที่เป็นฝ่ายรุกมากที่สุดและมีการป้องกันที่ดีกว่าเป็นผู้ชนะ